23-10-2015

Sponsoring dupliceermachines

Verslag, sponsoren en verantwoording – Bob vd Weerd

Aan het eind van de discussie over de aanschaf van een dupliceermachine op de Algemene ledenvergadering van 10-03-2015 meldde Joop van Voorthuijsen, dat hij samen met Dick Cornet zelf zo’n machine dacht te kunnen bouwen voor ca. € € 500,–. Dit voorstel klonk mij als muziek in de oren. Die zelfde middag lukte het mij vijf personen te vinden die een dergelijke machine wilden sponsoren tot een bedrag van € € 500,–. Enige tijd later meldden zich spontaan nog twee leden voor sponsoring, waardoor de teller op € € 650,– kwam. Inmiddels had ik het bestuur schriftelijk gevraagd het voorstel van Joop en Dick in overweging te nemen. In afwachting van een besluit van de vereniging ben ik toen met de werving van gelden gestopt.

In een extra ledenvergadering op 04-09-2015 werd het plan van het bestuur om zelfs twee machines door Joop en Dick te laten bouwen met ruim tweederde meerderheid aangenomen.

Vervolgens wilde ik ook andere leden in de gelegenheid stellen om mee te doen met het sponsoren van deze twee machines. Daartoe heb ik twee weken achtereen een formulier in de foyer gelegd, waarop men zelf zijn/haar naam en het te sponsoren bedrag kon aangeven. Als richtlijn heb ik genoemd, dat € € 10,– al een mooi bedrag zou zijn maar dat elk ander bedrag welkom was.

Na afloop van deze twee weken heb ik de balans opgemaakt. Daarbij bleek, dat door 39 personen voor het maken van twee dupliceermachines in totaal € € 1020,– beschikbaar was gesteld. Dus vermoedelijk genoeg om twee machines te bouwen. Dit bedrag heb ik op vrijdag 23 oktober (symbolisch) aan de voorzitter overhandigd (in werkelijkheid overgemaakt per bankoverschrijving).

GijsJan Baardman

Sponsoren van twee dupliceermachines en de verantwoording
Bedrag
(€)
Aantal Totaal
(€)
 Sponsoren (in alfabetische volgorde)
100 6 600 Dick Cornet, Fons Duivenvoorden, Klaas Scholte, Joop van Voorthuijsen, Bob vd Weerd, Henk Zandvliet
50 1 50 GijsJan Baardman
25 3 75 Herma Bons, Dick & Anny Timmerman, Jo Vink
15 1 15 Tonny Schuilenburg
10 28 280 Janke Baardman, Henk van Batenburg, Marja Bom, Peter vd Brink, Lidy Bultje, Leida Burghouts, At Chevalier, Jopie Diepeveen, Jan van Gils, Rinske Hartmans, Jan Willem Henzen, Harry Heidbuurt, Dick de Heus, Ellen Jongedijk, John Klaassen, Gerrit Koops, Henri Kroesen, Thea & Joop van Ooyen, Henk Postma, Daan Quint, Corrie van Rij, Piet Schagen, Adrie vd Scheur, Wil Soetendaal, Gré Stegehuis & Jan Muntendam, Martin vd Valk, Ineke Veenhuizen, Corrie vd Vlies
Totaal (€) 1020 Dit bedrag is per bankoverschrijving gestort op bankrekening NL23RABO 0397 0899 96 van Bridge-Instuif Rhenen.