Voortgang dupliceermachine

De meesten van u hebben inmiddels al kennis gemaakt met de resultaten van de dupliceermachine.De verdelingen zijn zeker anders. Vaak ook boeiender.  En het feit dat de spelverdelingen nu bekend zijn heeft zijn nut al bewezen.

Joop van Voorthuijsen en Dick Cornet hebben ook de afgelopen maanden hard gewerkt om het apparaat goed werkend te krijgen. Dat is bijna gelukt. Er zijn nog wat kleine onvolkomenheden. Dat is ook de reden dat Joop en Dick het er mee werken nog even in eigen hand houden. Zo gauw het licht helemaal op groen springt, zullen de vrijwilligers die zich hebben aangemeld worden benaderd.

Klik op  de pijl om een klein filmpje af te draaien van het testen bij Joop thuis.