Vanaf 1 september weer bridgen.

Bridge-Instuif Rhenen gaat 1 september weer starten

 Per 1 september kunnen we als bridgeclub weer terecht in het Dorpshuis! Daar zijn we erg blij mee. Na overleg met de beheerder, bestuur en de gemeente is duidelijk dat de zaal zo ingericht kan worden dat we daar verantwoord kunnen spelen, zij het nog met een beperkt aantal personen (voorlopig max. 48 personen). 

Bridgen is mogelijk met inachtneming van de algemene en uitgewerkte bridge-bijzondere Corona-regels (onder voorbehoud van verdere overheidsmaatregelen).

Over de wijze waarop de bridge-middagen worden georganiseerd en hoe die per bridge-drives plaatsvinden, zijn alle leden via de mail geïnformeerd. Mede op grond van die informatie hebben zich nu zo’n 85 leden aangemeld om te willen komen spelen. We zullen de wensen qua speeldag en partner zo goed mogelijk proberen te honoreren.

We zullen in 2 lijnen gaan spelen. De maand september zijn er vrije drives, daarna willen we met een vorm van competitie starten.

Hoe gaan we verder te werk ?

Het plan is dat de leden die willen spelen, elke week uiterlijk zaterdag 12 uur een mailtje ontvangen, waarin gevraagd wordt om je op te geven voor de gewenste speeldag(en) en met welke partner(s) je wilt spelen of met iemand die ook geen vaste partner heeft. 2 x per week spelen kan nog niet toegezegd worden, er zijn toch veel liefhebbers! Beantwoorden van zo’n mailtje kan dan tot uiterlijk maandag 12.00u, voor zowel de dinsdag- als de vrijdagmiddag!

In het mailtje zal steeds het volgende vermeld worden:

Wij zijn verplicht om je voor je bezoek aan onze locatie een aantal vragen te stellen over je gezondheid.

Wij zijn verplicht om je voor je bezoek aan onze locatie een aantal vragen te stellen over je gezondheid.

1.Ik heb geen last van: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (lichte) hoest,

    verhoging (tot 38° C), koorts (boven 38° C).

2.In mijn huishouden heeft niemand koorts

3.In mijn huishouden heeft niemand benauwdheidsklachten.

De antwoorden die je invult, worden niet bewaard.

BIJ GEZONDHEIDSKLACHTEN – BLIJF THUIS

Ieder houdt zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en kan de besturen van Bridge-Instuif Rhenen of het Dorpshuis niet verantwoordelijk stellen voor eventuele besmettingen met het Coronavirus, een andere ziekteverwekker of ongeval.

Het opgeven voor bridgemiddag(en) houdt tegelijkertijd in dat je bovengenoemde vragen naar waarheid kunt onderschrijven.  Stuur je geen reactie, dan gaan we er van uit dat je NIET komt. Wanneer je onverhoopt écht niet kunt komen op een aangevraagde middag, dan verzoeken we je z.s.m. een bericht te sturen via de secretariaatsmail of een telefoontje aan Jos de Boer, tel. 06-57209095

Mogelijk zijn er leden die niet geplaatst konden worden omdat er best veel opgaven zijn en er maar een beperkt aantal personen per middag kan spelen, die kunnen dan nog instappen op de vrijgekomen plekken.

Graag  je eigen biedbox meenemen om zelf de hele middag te gebruiken.

Je bent vrij om een mondkapje te dragen en/of handschoenen.

Een aantal leden heeft ons laten weten dat ze per 1 september nog niet komt bridgen in het Dorpshuis van Achterberg. Wij respecteren dit besluit en hopen dat de omstandigheden snel wijzigen, zodat er wat maatregelen versoepeld kunnen worden.

Wanneer er wijzigingen van voorwaarden en maatregelen plaatsvinden, dan word je uiteraard direct op de hoogte gesteld!

Mocht je als niet-speler, in de loop van de komende tijd besluiten om alsnog te willen gaan spelen, dan graag een mailtje naar het secretariaat sturen. We zullen dan kijken hoe we de indelingen zo kunnen maken dat ieder regelmatig kan spelen!

Als bestuur wensen wij iedereen  voor nu veel gezondheid toe en hopelijk snel tot ziens aan de bridgetafels in het Dorpshuis.