Twee ereleden benoemd

Tijdens de ALV van 7 maart 2017 zijn Bob van der Weerd en Klaas Scholte benoemd tot erelid van de vereniging.

Bob heeft in de beginjaren de organisatie van drives op zich genomen en een belangrijke bijdrage geleverd aan de uitbouw van de vereniging, die later onderdeel werd van de Stichting Welzijn Ouderen.

Klaas  heeft gedurende 18 jaar zich bijzonder ingezet voor de vereniging, met name op het terrein van de automatisering.  Hij heeft als eerste een website opgezet en in 2004 het rekenprogramma Bridge-It geïntroduceerd, waardoor het zelf uitrekenen van scores na afloop van de drives tot het verleden ging behoren.

Beiden hebben ook langere tijd bridgecursussen verzorgd.

Naast een attentie ontvingen beide ereleden een oorkonde van voorzitter Herma Bons.