Tijdelijk geen bridge (update)

Beste bridge vrienden,

 

De maatregelen rond het Corona-virus dwingen ons zo veel mogelijk in huis te blijven.

Dat is lastig voor iedereen. We missen onze activiteiten en het gewone contact met familie en vrienden.

Wij hopen en wensen dat iedereen op dit moment gezond is en dat dit zo zal blijven. En dat een ieder voldoende aanspraak en bezigheden heeft! 

 

Bridge-middagen zitten er voorlopig niet in. Het dorpshuis is gesloten. Natuurlijk volgen we de maatregelen van de overheid die nu gelden tot 1 juni. 

 

Wanneer er meer duidelijkheid is over maatregelen die na 1 juni van kracht zijn, berichten wij dat !

 

Rest ons alleen nog ieder veel gezondheid toe te wensen.

 

Bestuur van Bridge-Instuif-Rhenen