Arbitrage

Bij elke sport worden overtredingen gemaakt. Dat geldt ook voor bridge. Overtredingen bij bridge gebeuren vaak door een moment van onachtzaamheid. Men doet het niet expres. Toch wordt de afwikkeling van het spel er wel door beïnvloed. Nog te vaak probeert men de overtredingen aan tafel zelf op te lossen. Dat is niet goed. Achteraf houdt één van de twee partijen er meestal geen goed gevoel aan over. Daarom is het raadzaam te allen tijde de arbiter te raadplegen. Hij is onpartijdig en probeert met inachtneming van de spelregels de zaak weer in goede banen te leiden. Het aan tafel roepen van een arbiter is niet onsportief maar noodzaak. De arbiter maakt geen verwijten, want hij weet als geen ander dat de overtreding meestal het gevolg is van een moment even niet bij de les zijn. Dat kan iedereen overkomen. Conclusie: roep altijd een arbiter en probeer het niet onderling op te lossen.