Informatie ? of lid worden

Wilt u meer informatie ?

Voor meer informatie over de club kunt u terecht bij de voorzitter : Herma Bons.
Tel. 0317-613390. Mailen kan ook:  secr.bridge.instuif.rhenen@gmail.com

U kunt eventueel eerst een paar keer meespelen om te kijken of deze vereniging iets voor u is. U bent van harte welkom op de middagen met een vrije drive. U bent ook van harte welkom om te bridgen op de dinsdag- en/of vrijdagmiddag van 13.30 uur tot ongeveer 16.30 uur. In Dorpshuis Achterberg, Achterbergsestraatweg 184, 3911 CX Rhenen.

U wilt lid worden :

Als  u samen met een bridgepartner lid wilt worden, dan kunt u instromen bij een vrije drive of aan het begin van een (nieuwe) competitieronde. Informatie over vrije drives en competitierondes kunt u vinden in het speelschema op www.bridge-instuif-rhenen.nl

Als u geen bridgepartner heeft, dan kunt u overleggen met het spelersmeldpunt:
Leida Burghouts, 0317-620078. Zij zal samen met u proberen een geschikte partner te vinden. Lukt dat niet meteen dan kunt u eerst meedoen als invaller. U wordt dan gebeld als iemand van ongeveer uw bridgesterkte één of meerdere keren geen partner heeft.
Als u een vaste partner heeft en deze is één of meerdere keren afwezig,  dan kunt u ook met haar contact opnemen, zodat zij kan zoeken naar een tijdelijke vervanger.

De contributie bedraagt jaarlijks € 40,- voor één middag of om € 60,- als u beide middagen komt spelen.  Bankrekening : NL23 RABO 0397 0899 96 t. n.v. Bridge-Instuif-Rhenen.

Graag als nieuw lid de volgende gegevens doorgeven aan:
Joop Faber 0317 – 615435;  email:  joopfaber@gmail.com

Naam  :
Adres  :
Tel.      :
Email :
Voor welke middag(en) u lid wordt :

Van harte welkom
Bestuur Bridge-instuif Rhenen