Historie

De Bridge-Instuif Rhenen werd op één oktober 1992 in het leven geroepen op initiatief van Ardie Chevallier in zijn functie als voorzitter van de Bridgeclub Rhenen.
Hij hoopte daarmee te bereiken dat de (te) grote toeloop van paren op de wedstrijdavond van de bridgeclub wat zou afnemen.

Na enige tijd nam Bob van der Weerd de organisatie van de drives, die in het Dienstencentrum `t Trefpunt werden gehouden, over van Chevallier.
Door zijn tomeloze inzet heeft Van der Weerd een belangrijke bijdrage geleverd bij de uitbouw van de instuif. Hij zorgde ervoor dat de drives een onderdeel werden van de activiteiten van de Stichting Welzijn Ouderen in Rhenen (SWOR). Aanvankelijk waren er ca 16 deelnemers (vier tafels). Van der Weerd vond dit aantal een te smalle basis en nodigde bridgedocente Dita Kelder uit om cursussen in ‘t Trefpunt te verzorgen voor met name 50-plussers. Later werden deze cursussen overgenomen door Van der Weerd. Dank zij deze cursussen groeide de belangstelling van ouderen voor de bridgesport en daarmee ook het aantal deelnemers aan de bridge-instuif. Als gevolg daarvan vroeg de organisatie steeds meer tijd en verzamelde Van der Weerd een aantal personen om zich heen die een bijdrage leverden aan de organisatie van de drives. Zo ontstond een bridgecommissie.
In 2000 is Van der Weerd gestopt met zijn activiteiten voor de Bridge-Instuif. Hij werd benoemd tot erevoorzitter. Anderen hebben zijn taken overgenomen. Wel is hij nog tot in 2005 doorgegaan met het verzorgen van bridgecursussen.

Aanvankelijk werd er alleen elke dinsdagmiddag in het Dienstencentrum `t Trefpunt gespeeld. De deelnemers werden echter zo enthousiast, dat men vroeg naar een mogelijkheid van twee bridge-instuiven per week. Dit was in `t Trefpunt niet mogelijk maar wel in het Dorpshuis in Achterberg. Zo startte men daar in oktober 1996 een bridge-instuif op de vrijdagmiddag.

De dinsdagmiddaggroep verhuisde in december 2000 ook naar Achterberg wegens plaatsgebrek in `t Trefpunt in verband met de gestage groei van het aantal deelnemers. Werden aanvankelijk de dinsdag- en de vrijdagmiddaggroep als aparte groepen beschouwd, elk met een eigen budget, met ingang van 01-01-2002 zijn beide groepen samengesmolten tot één instuif.

In 2001 kreeg de instuif de beschikking over een eigen website met o.a. informatie over de Bridge-Instuif, de wedstrijdreglementen, uitslagen van de drives, competitiestanden, etc. Dank zij bijdragen van een groot aantal sponsors kon in 2004 een elektronisch uitrekensysteem worden aangeschaft. Vanaf 1 juli 2008 ressorteerde de instuif onder de Stichting Welzijn Rhenen (SWR).

Op verzoek van de Stichting Welzijn Rhenen werd de Bridge-Instuif Rhenen echter per 01-01-2011 een reguliere bridgeclub met statuten en een huishoudelijk reglement en werd zij ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De deelnemers kregen vanaf dat moment de status van lid en werd de vereniging geleid door een door de leden gekozen bestuur.

Op initiatief van bestuurslid Klaas Scholte is in 2015 in  beide algemene ledenvergaderingen  gesproken over de aanschaf van een dupliceermachine. Uiteindelijk is besloten tot de bouw van twee machines door de leden Dick Cornet en Joop van Voorthuijsen. Een spontane sponsoractie bracht € 1020 op. De bouwers hebben eind 2016 de eerste en in 2019 het 2e exemplaar opgeleverd. De leden kunnen nu via de website de gespeelde spellen nog eens nalopen. In de Algemene ledenvergadering van maart 2017 zijn de bouwers in het zonnetje gezet.

Eind 2016 werd een nieuwe website in gebruik genomen. Door het gebruik van WordPress is deze gemakkelijk te onderhouden.

In 2017 hebben het bestuur en de leden van Bridge-Instuif Rhenen twee ereleden benoemd: Bob van der Weerd als blijk van waardering  voor zijn bijdragen en inspanningen bij de oprichting en instandhouding van de vereniging en Klaas Scholte als blijk van waardering voor zijn bijzondere bijdragen en inspanningen op het terrein van automatiserings- en cursusactiviteiten voor de vereniging.  Eveneens  in 2017 bestond de club 25 jaar. Dat werd gevierd met een dagprogramma met casinobridge en een warm buffet. Inmiddels is december 2022 het 30-jarig bestaan alweer gevierd.

Begon de instuif in 1992 met ca 16 bridgers, per 1 november 2016 telde de vereniging zelfs 165 leden. Per 1 januari 2023 was dat 117 leden.

De club is geen lid van de Nederlandse Bridgebond (NBB)