Historie

De Bridge-Instuif Rhenen werd op één oktober 1992 in het leven geroepen op initiatief van Ardie Chevallier in zijn functie als voorzitter van de Bridgeclub Rhenen.
Hij hoopte daarmee te bereiken dat de (te) grote toeloop van paren op de wedstrijdavond van de bridgeclub wat zou afnemen.

Na enige tijd nam Bob van der Weerd de organisatie van de drives, die in het Dienstencentrum `t Trefpunt werden gehouden, over van Chevallier.
Door zijn tomeloze inzet heeft Van der Weerd een belangrijke bijdrage geleverd bij de uitbouw van de instuif. Hij zorgde ervoor dat de drives een onderdeel werden van de activiteiten van de Stichting Welzijn Ouderen in Rhenen (SWOR). Aanvankelijk waren er ca 16 deelnemers (vier tafels). Van der Weerd vond dit aantal een te smalle basis en nodigde bridgedocente Dita Kelder uit om cursussen in ‘t Trefpunt te verzorgen voor met name 50-plussers. Later werden deze cursussen overgenomen door Van der Weerd. Dank zij deze cursussen groeide de belangstelling van ouderen voor de bridgesport en daarmee ook het aantal deelnemers aan de bridge-instuif. Als gevolg daarvan vroeg de organisatie steeds meer tijd en verzamelde Van der Weerd een aantal personen om zich heen die een bijdrage leverden aan de organisatie van de drives. Zo ontstond een bridgecommissie.
In 2000 is Van der Weerd gestopt met zijn activiteiten voor de Bridge-Instuif. Hij werd benoemd tot erevoorzitter. Anderen hebben zijn taken overgenomen. Wel is hij nog tot in 2005 doorgegaan met het verzorgen van bridgecursussen.

Aanvankelijk werd er alleen elke dinsdagmiddag in het Dienstencentrum `t Trefpunt gespeeld. De deelnemers werden echter zo enthousiast, dat men vroeg naar een mogelijkheid van twee bridge-instuiven per week. Dit was in `t Trefpunt niet mogelijk maar wel in het Dorpshuis in Achterberg. Zo startte men daar in oktober 1996 een bridge-instuif op de vrijdagmiddag.

De dinsdagmiddaggroep verhuisde in december 2000 ook naar Achterberg wegens plaatsgebrek in `t Trefpunt in verband met de gestage groei van het aantal deelnemers. Werden aanvankelijk de dinsdag- en de vrijdagmiddaggroep als aparte groepen beschouwd, elk met een eigen budget, met ingang van 01-01-2002 zijn beide groepen samengesmolten tot één instuif.

In 2001 kreeg de instuif de beschikking over een eigen website met o.a. informatie over de Bridge-Instuif, de wedstrijdreglementen, uitslagen van de drives, competitiestanden, etc. Dank zij bijdragen van een groot aantal sponsors kon in 2004 een elektronisch uitrekensysteem worden aangeschaft. Vanaf 1 juli 2008 ressorteerde de instuif onder de Stichting Welzijn Rhenen (SWR).

Op verzoek van de Stichting Welzijn Rhenen werd de Bridge-Instuif Rhenen echter per 01-01-2011 een reguliere bridgeclub met statuten en een huishoudelijk reglement en werd zij ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De deelnemers kregen vanaf dat moment de status van lid en werd de vereniging geleid door een door de leden gekozen bestuur.

Op initiatief van bestuurslid Klaas Scholte is in 2015 in  beide algemene leden-vergaderingen  gesproken over de aanschaf van een dupliceermachine. Uiteindelijk is besloten tot de bouw van twee machines door de leden Dick Cornet en Joop van Voorthuijsen. Een spontane sponsoractie bracht € 1020 op. De bouwers hebben inmiddels één exemplaar opgeleverd dat naar tevredenheid draait.

De club is geen lid van de Nederlandse Bridgebond (NBB)

Begon de instuif in 1992 met ca 16 bridgers, per 1 november 2016 telde de vereniging 165 leden.