BESTUUR

Voorzitter                    Herma Bons              hermabons@hotmail.com                                   0317–613390

Secretaris                   Ria Hogenkamp       secr.bridge.instuif.rhenen@gmail.com          0653510220

Penningmeester      Tonny Jansen           tonnyjansen39@gmail.com                                0317–619608

Lid, webmaster        Dick Timmerman   d.timmerman@hccnet.nl                                      0317–618109

Lid, ledenadm.        Joop Faber                 joopfaber@gmail.com                                           0317-615435

Ereleden                     Bob van der Weerd  en Klaas Scholte

TECHNISCHE COMMISSIE EN TAAKVERDELING

Competitieleider                        Jos de Boer,

Wedstrijdleider                           Dinsdag:  Cor Ramakers, Joop Faber (plv) en  Jos de Boer (plv)                                                                                                                                                                                      Vrijdag : Jet Verhoef, Herma Bons (plv), Annie Timmerman (plv)

Inschrijfdesk / Uitslagen         Dinsdag:  Jos de Boer/Marien van Veldhuijsen,  Joop Faber/  Tom  Dol,  Ed Kessels/Bas Elshof                                                                                                                       Vrijdag :   Tonny Jansen,  Dick Timmerman, Daan Quint, Gijs-Jan  Baardman (plv)

Spelersmeldpunt                       Leida Burghouts    06-46683244 ,   Ina Faber (plv.) 0317-615435

Arbiters                                           Dinsdag:  Ed Kessels, Marian Ganzevles en Klaas Scholte (plv)                                                                                                                                                                                        Vrijdag:  Gijs-Jan Baardman en Klaas Scholte (plv)

Hard- en software                      Dick Timmerman, Ed Kessels

Bridgematerialen                      Jos de Boer

Webmaster                                   Dick Timmerman

Lief en leed                                   Leida Burghouts, Jet Verhoef

Cursusleiding                               Herma Bons, Jos de Boer, Ina Faber, Hans van der Wel (plv)

BRIDGECURSUSSEN

Docent / contactpersoon        Herma Bons                      0317–613390

Docent                                             Ina Faber                             0317–615435

Docent                                            Jos de Boer                        0317-619608

OVERIGE INFORMATIE

Bankrekening:  NL23 RABO 0397 0899 96 t.n.v. Bridge-Instuif Rhenen

Website:  www.bridge-instuif-rhenen.nl

Adres van de secretaris :

Ria Hogenkamp
Heutgraafpad 1
3911WS
Rhenen

Adres van de speellocatie:

Dorpshuis Achterberg (in Achterberg)
Achterbergsestraatweg 184
3911 CX Rhenen
Tel. 0317 – 612300