BESTUUR

Voorzitter                       Herma Bons                  hermabons@hotmail.com          0317–613390

Secretaris                      Peter Ansems               mrpeteransems@hotmail.com  0317-613629

Penningmeester        Tonny Jansen                tonnyjansen39@gmail.com        0317–619608

Lid                                    Dick Timmerman         d.timmerman@hccnet.nl            0317–618109

Lid                                    Gijs-Jan Baardman     gjbaardman@versatel.nl             0612613364

 

Ereleden                        Bob van der Weerd  en Klaas Scholte

 

TECHNISCHE COMMISSIE EN TAAKVERDELING

Competitieleider                        Jos de Boer,  Klaas Scholte (plv.)

Wedstrijdleider                           Henk Zandvliet (dinsdag), Harry Heidbuurt (vrijdag)

Inschrijfdesk / Uitslagen         Jos de Boer, Henri Kroesen, Gerrit Koops  ( dinsdag)

   Dick Timmerman, Gijs-Jan Baardman, Tonny Jansen (vrijdag)

Spelersmeldpunt                       Leida Burghouts    0317-620078,   Ina Faber (plv.) 0317-615435

Arbiters                                           Ben de Jonge (dinsdag), Gijs-Jan Baardman (vrijdag)

Hard- en software                      Dick Timmerman

Bridgematerialen                       Henk Zandvliet

Webmaster                                   Dick Timmerman

Lief en leed                                   Leida Burghouts, Herma Bons

 

BRIDGECURSUSSEN

Docent / contactpersoon          Herma Bons                      0317–613390

Docent                                              Ina Faber                             0317–615435

Docent                                              Jos de Boer                        0317-619608

OVERIGE INFORMATIE

Bankrekening:  NL23 RABO 0397 0899 96 t.n.v. Bridge-Instuif Rhenen

Website:  www.bridge-instuif-rhenen.nl

Adres van de secretaris:       Peter Ansems

Rietgors 6
3911 EZ Rhenen
Tel. 0317-613629

Adres van de speellocatie:

Dorpshuis Achterberg (in Achterberg)
Achterbergsestraatweg 184
3911 CX Rhenen
Tel. 0317 – 612300