BESTUUR

Voorzitter                    Herma Bons              hermabons@hotmail.com                                   0317–613390

Secretaris                   Ria Hogenkamp       secr.bridge.instuif.rhenen@gmail.com          0653510220

Penningmeester      Tonny Jansen           tonnyjansen39@gmail.com                                0317–619608

Lid, webmaster        Dick Timmerman   d.timmerman@hccnet.nl                                      0317–618109

Lid, ledenadm.        Joop Faber                 joopfaber@gmail.com                                           0317-615435

Ereleden                     Bob van der Weerd  ( 2023† )  en Klaas Scholte

VRIJWILLIGERS en hun TAKEN

Competitieleider                        Jos de Boer,

Wedstrijdleider                           Dinsdag:  Cor Ramakers, Joop Faber (plv) en  Jos de Boer (plv)  , Jet Verhoef (plv)                                                                                                                                               Vrijdag : Jet Verhoef, Herma Bons (plv), Annie Timmerman (plv)

Inschrijfdesk / Uitslagen         Dinsdag:  Jos de Boer,  Ed Kessels en Bas Elshof,  Marien van  Veldhuijsen                                                                                                                                                               Vrijdag : Tonny Jansen, Dick Timmerman, Gijs-Jan  Baardman (plv)

Spelersmeldpunt                       Leida Burghouts    06-46683244 ,   Ina Faber (plv.) 0317-615435

Arbiters                                           Dinsdag:  Ed Kessels, Marian Ganzevles , Klaas Scholte (plv)                                                                                                                                                                                           Vrijdag:  Gijs-Jan Baardman en Klaas Scholte (plv)

Dupliceren op di. voor vr.       Henk Postma, Bas Elshof, Gijs-Jan Baardman, Ina Faber

Dupliceren op vr. voor di.       Gijs-Jan Baardman en Henk Postma

Onderhoud dupl.machines   Dick Cornet, Joop van Voorthuijsen

Hard- en software                      Dick Timmerman, Ed Kessels

Bridgematerialen                      Jos de Boer

Webmaster                                   Dick Timmerman

Lief en leed                                   Leida Burghouts, Jet Verhoef

Cursusleiding                               Herma Bons, Jos de Boer, Ina Faber, Hans van der Wel , Jet Verhoef, Riet Smits (plv)

OVERIGE INFORMATIE

Bankrekening:  NL23 RABO 0397 0899 96 t.n.v. Bridge-Instuif Rhenen

Website:  www.bridge-instuif-rhenen.nl

Adres van de secretaris :

Ria Hogenkamp
Heutgraafpad 1
3911WS
Rhenen

Adres van de speellocatie:

Dorpshuis Achterberg (in Achterberg)
Achterbergsestraatweg 184
3911 CX Rhenen
Tel. 0317 – 612300