BESTUUR

Voorzitter                    Herma Bons              hermabons@hotmail.com                                   0317–613390

Secretaris                   Ria Hogenkamp       secr.bridge.instuif.rhenen@gmail.com          0653510220

Penningmeester      Tonny Jansen           tonnyjansen39@gmail.com                                0317–619608

Lid, webmaster        Dick Timmerman   d.timmerman@hccnet.nl                                      0317–618109

Lid, ledenadm.        Joop Faber                 joopfaber@gmail.com                                           0317-615435

Ereleden                     Bob van der Weerd  en Klaas Scholte

TECHNISCHE COMMISSIE EN TAAKVERDELING

Competitieleider                        Jos de Boer,  Klaas Scholte (plv.)

Wedstrijdleider                            Henk Zandvliet (di.), Harry Heidbuurt (vr.), Jet Verhoef (di), Cor Rademakers (di, invaller)

Inschrijfdesk / Uitslagen         Di. :  Jos de Boer,  Henri Kroesen en Daan Quint

   Vr. :  Gijs-Jan Baardman, Tonny Jansen, Herman Kars, Dick Timmerman

Spelersmeldpunt                       Leida Burghouts    06-46683244 ,   Ina Faber (plv.) 0317-615435

Arbiters                                           Gijs-Jan Baardman, Rikkie Dijksman,  Ben de Jonge

Hard- en software                      Dick Timmerman

Bridgematerialen                       Henk Zandvliet

Webmaster                                   Dick Timmerman

Lief en leed                                   Leida Burghouts, Herma Bons

Cursusleiding                               Herma Bons, Jos de Boer, Ina Faber

BRIDGECURSUSSEN

Docent / contactpersoon          Herma Bons                      0317–613390

Docent                                              Ina Faber                             0317–615435

Docent                                              Jos de Boer                        0317-619608

OVERIGE INFORMATIE

Bankrekening:  NL23 RABO 0397 0899 96 t.n.v. Bridge-Instuif Rhenen

Website:  www.bridge-instuif-rhenen.nl

Adres van de secretaris :

Ria Hogenkamp
Heutgraafpad 1
3911WS
Rhenen

Adres van de speellocatie:

Dorpshuis Achterberg (in Achterberg)
Achterbergsestraatweg 184
3911 CX Rhenen
Tel. 0317 – 612300