Impressie bridge cursus

Bridge cursus

Twintig cursisten nemen deel aan de vervolgcursus.                                                      Op iedere middag komt eerst wéér een pittig stuk                                                      theorie.

Daarna oefenen we de stof met uitgezochte spelen                                                                                    onder toezicht van een docent per tafel.

Er is veel enthousiasme, soms frustratie en                                                                                                    altijd spelplezier.