Belangrijke mededeling

Belangrijke mededeling

De Technische Commissie heeft onlangs het verloop van de wedstrijden in het seizoen 2012/2013 geƫvalueerd. Daaruit kwam naar voren, dat in competitieronde 5 de opkomst onder de maat was. Vijf speelronden van 6 zittingen leidt bovendien voor het seizoen 2013/2014 tot een overspannen agenda. Op 3 september, de eerste speeldag na de vakantie, moet meteen met de competitie worden begonnen en dan nog valt de laatste competitiedag op 23 mei 2014.

Op grond van deze feiten is daarom besloten weer terug te keren naar een regime van 4 competitieronden van in principe 7 zittingen. Om programmatische reden kan een ronde wel eens uit 6 of 8 zittingen bestaan. Om te wennen kan na de vakantie met een vrije drive worden begonnen. Wel is de agenda zodanig opgesteld, dat de competitie tot circa half mei doorloopt, waarmee tegemoet wordt gekomen aan de wensen van meerdere leden.

De deelname van paren aan het eind van het competitieseizoen 2012/2013 was relatief laag met soms maar 6 of 8 paren in een lijn. Bovendien is door overlijden en ziekte het aantal deelnemende paren gedaald. Op grond van deze situatie is besloten terug te keren naar 3 lijnen. Het aantal ingedeelde paren per lijn is dan groter, zodat ook bij een wat lagere opkomst er toch nog voldoende paren zijn om een goed verloop van de zitting mogelijk te maken. In competitieronde 1 van het seizoen 2013/2014 wordt begonnen met 4 lijnen maar door middel van een aangepaste promotie/degradatieregeling wordt dit aantal teruggebracht tot 3 lijnen in de daaropvolgende ronden.

Het bestuur is zich ervan bewust dat wijzigingen in het wedstrijdreglement door de leden moeten worden goedgekeurd. Aangezien de eerste algemene ledenvergadering pas op vrijdag 14 maart 2014 plaatsvindt, kan goedkeuring dus pas achteraf plaatsvinden. Alle leden krijgen per e-mail of schriftelijk bericht van deze wijziging en kunnen eventuele bezwaren kenbaar maken bij het bestuur.