Alerteerregeling

van toepassing bij de Bridge-Instuif-Rhenen

Wat is alerteren?

Door het tonen van een alertkaart de tegenstanders attent maken op bijzondere biedafspraken.

Waarom moet men alerteren?

Geheime biedafspraken tussen spelers zijn volgens de spelregels niet toegestaan.
Tegenstanders hebben recht op kennis betreffende bestaande biedafspraken en bied- gewoonten.

Wie moet alerteren?

De partner van de speler die een bieding doet. Hij dient er voor te zorgen, dat de tegenstanders de alertkaart opmerken.
De speler die een bieding doet mag de partner er echter nooit op attenderen dat hij moet alerteren.
Wanneer de tegenstanders om uitleg vragen dient de partner er zorg voor te dragen, dat de uitleg  volledig en helder is.
Alleen de tegenstander die op dat moment aan de beurt is een bieding te doen mag  om uitleg vragen.

Welke biedingen moeten worden gealerteerd?

 • Hoofdregel: alle biedingen waarvan het waarschijnlijk is, dat de tegenpartij er zonder waarschuwing
  een andere betekenis aan toekent.
  Biedingen die een kunstmatige (conventionele) betekenis hebben en de antwoorden daarop.
 • Openingen van 1♣ en 1♦indien deze niet ten minste een driekaart beloven.
 • De 1SA-opening, als die minder dan 14 of meer dan 18 punten kan bevatten.
 • De afspraak dat het antwoord van 1♥of 1♠ na een 1♣ opening een vijfkaart belooft.

 

Biedafspraken die doorgaans niet moeten worden gealerteerd

 • Een bod op 4-niveau of hoger en alle daarop volgende biedingen, tenzij het kunstmatige biedingen  betreft gedaan in de eerste biedronde.
 • Doubletten (informatief, negatief, competitief, straf). Echter wanneer ze deel uitmaken van een speciale afspraak (bijvoorbeeld DONT)
  of als wordt vermoed dat de tegenstanders het doublet zonder alert  verkeerd zullen begrijpen, moet wel worden gealerteerd.
  Dit laatste is bijvoorbeeld het geval als een doublet op een 2♦ tussenbod na de 1SA-opening betekent,
  dat partner ook 2♦ (Jacoby transfer) had    willen bieden en dus ♥ belooft.

Natuurlijke biedingen

De kracht van een natuurlijk bod behoeft in het algemeen niet te worden gealerteerd.
Wel dient rekening te worden gehouden met het speelniveau en de ervaring van de tegenstanders (zie hoofdregel),
met name bij preëmptieve openingen op 2-niveau (bijvoorbeeld de zwakke 2♥ en 2♠).
Zwakke sprongantwoorden op een opening van één in een kleur (bijvoorbeeld inverted minors) moeten bij voorkeur worden gealerteerd.

Mogelijke gevolgen indien ten onrechte wel of niet is gealerteerd

Spelers mogen geen gebruik maken van ongeoorloofde informatie als gevolg van ten onrechte wel of niet  alerteren.
Mochten de tegenspelers hiervan of van het niet correct alerteren nadeel ondervinden (dit ter beoordeling van de arbiter),
dan kan zo nodig een arbitrale score worden toegekend. Echter wanneer een tegenspeler kan vermoeden dat een bod kunstmatig is
maar niet wordt gealerteerd, dan kan hij altijd uit eigener beweging navraag doen naar de betekenis van het bod.
Het is niet zo dat een alerteerfout altijd een straf of een scorecorrectie oplevert. Wanneer verondersteld mag worden dat de
tegenstanders bekend zijn met de juiste betekenis van een bieding, is er geen reden tot klagen over de gemaakte alerteerfout.

 Alerteerregeling Nederlandse Bridge Bond per september 2009 (K. Scholte: gemodificeerd).